Skip to content

Chant Moderne Workshop

FR

La commission ArcA en collaboration avec Karin Melchert vous propose l’atelier « chant moderne ».

Cet atelier a comme objectif de faire apprendre à connaître sa propre voix et de l’améliorer – par des exercices de posture, de respiration, de soutien, d’utilisation des espaces de résonance propres au corps et par une utilisation optimale de la voix.

Cet atelier peut être considéré comme préparation au concours « Young Soloist – Vocal ».

Nous vous proposons 2 workshop différents :

  • Workshop vocal individuel :        +/- 45 min.
  • Workshop vocal collectif :            +/- 30 min.

Quand : Samedi, 29 avril 2023
14.00 – 19.30

Où : ArcA

Délai d’inscription : 26 avril 2023

 

 

LU

D’ArcA Kommissioun an Zesummenaarbecht mam Karin Melchert bidden Iech de Workshop „Moderne Gesank“ un.

Ziel vun dësem Atelier ass et, deng eege Stëmm besser kennen ze léieren an ze verbesseren, an dëst unhand vun Übunge fir d’Kierperhaltung, d’Ootmung, Ënnerstëtzung an Notzung vun de kierpereegene Resonanzreim an esou dat bescht aus denger Stëmm erauszehuelen.

Dëse Workshop kann och als Virbereedung fir de Concours “Young Soloist – Vocal” geholl ginn.

Mir bidden Iech 2 Workshoppen un:

  • Individuelle Vokalworkshop: +/- 45 min
  • Kollektiv Workshop: +/- 30 min

DE

Die ArcA-Kommission bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit Karin Melchert den Workshop “Moderner Gesang” an.

Ziel dieses Workshops ist es, die eigene Stimme kennen zu lernen und zu verbessern – durch Übungen zur Körperhaltung, Atmung, Unterstützung, Nutzung der körpereigenen Resonanzräume und durch den optimalen Einsatz der Stimme.

Dieser Workshop kann als Vorbereitung auf den Wettbewerb “Young Soloist – Vocal” angesehen werden.

Wir bieten Ihnen 2 verschiedene Workshops an:

  • Individueller Vokalworkshop: +/- 45 Min.
  • Gemeinsamer Vokalworkshop: +/- 30 min.

EN

The ArcA commission in collaboration with Karin Melchert present the workshop “modern singing”.

The aim of this workshop is to get to know one’s own voice and to improve it – through exercises in posture, breathing, support, use of the body’s own resonance spaces and optimal use of the voice.

This workshop can be considered a preparation for the “Young Soloist – Vocal” competition.

We offer 2 different workshops:

  • Individual vocal workshop: +/- 45 min.
  • Group vocal workshop: +/- 30 min.